Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Resultats de l’acreditació ...
 
Dimarts, 08 de març de 2016

Resultats de l’acreditació professional de l’àmbit d’igualtat

Per primera vegada es reconeixen i certifiquen oficialment a vint-i-cinc dones que han participat en el programa ACREDITA’T les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació en relació a l’activitat de Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes.L’Institut Català de les Dones i la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball han treballat conjuntament amb l’Institut Català de les Qualificacions Professionals per fer possible l’elaboració del perfil professional i els instruments tècnics d’avaluació de competències.

A petició de l’Institut Català de les Dones i del Departament d’Empresa i Ocupació, la Generalitat de Catalunya va convocar al programa ACREDITA’T 50 places per tal que professionals de la promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes poguessin acreditar les competències adquirides per l’experiència laboral o vies no formals de formació. L’activitat consisteix en:
- detectar situacions de desigualtat,
- visibilitzar-les davant del conjunt de la societat,
- treballar en la seva prevenció i en la seva eradicació en col·laboració amb l’equip d’intervenció, les institucions i els agents socials,
- potenciat la participació ciutadana de les dones, així com l’articulació de processos comunitaris enfocats cap al seu apoderament.

La Resolució ENS/968/2015, de 23 d'abril, per la qual s'aproven les bases que regeixen la convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per a l'any 2015 recull tots els requisits i condicions de participació en la convocatòria.

Les comissions avaluadores es van constituir a l’Institut Can Vilumara, de L’Hospitalet de Llobregat, a on a més s’està impartint el cicle formatiu de grau superior de Promoció per a la igualtat de gènere a la primera promoció d’estudiants.

Vint-i-cinc dones han demostrat competències professionals en la fase d’avaluació i poden completar la formació per obtenir la certificació oficial d’àmbit laboral, el certificat de professionalitat de Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes i la certificació oficial d’àmbit educatiu, el títol de formació professional de Tècnic superior de promoció en igualtat de gènere

A data d’avui onze dones han demostrat competències suficients per demanar ja el certificat de professionalitat davant del Servei d’Ocupació de Catalunya.