Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Procediment d’avaluació i ...
 
Dimecres, 02 de novembre de 2016

Procediment d’avaluació i acreditació de competències dels professionals de l’àmbit de l’atenció sociosanitària a persones

Segons l’acord de col·laboració signat entre el Departament d’Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es publica la resolució de la convocatòria específica del procediment de reconeixement de competències professionals.


El 25 de maig de 2016 es va signar un acord de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d’Ensenyament per facilitar l’acreditació de l’experiència laboral i els aprenentatges no formals als treballadors i treballadores de les empreses de l’àmbit de l’atenció sociosanitària a persones.

DESTINATARIS: La convocatòria s’adreça als aspirants inclosos en l’acord signat.

Aquesta convocatòria es restringeix les persones compreses a l'àmbit subjectiu d'aplicació establert a la clàusula segona de l'Acord de col·laboració, de 25 de maig de 2016, que disposin de la certificació amb aprofitament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies prevista a l'Acord, de conformitat amb la llista que aquest Departament proporcioni al Departament d'Ensenyament. Així mateix, han de complir amb els requisits de participació establerts al Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol per a les funcions que corresponen a les qualificacions professionals convocades:

Qualificació Professional: Atenció sociosanitària a persones en el domicili
Qualificació Professional: Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Normativa


  • Resolució ENS/2417/2016, de 6 d'octubre  

    per la qual es convoca un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica, i se n'estableixen les bases.