Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > L'institut  > Estructura
 

Estructura

L'ICQP està adscrit orgànicament al Departament d'Educació i l'integren la Presidència, la Comissió Directora, la Direcció tècnica i la Secretaria Executiva.

Actua com a òrgan tècnic de suport al Consell Català de la Formació Professional i al Servei d'Ocupació de Catalunya.

Presidència
L'ICQP està presidit, per rotació anual, pel conseller o consellera d'Ensenyament i el conseller o consellera d'Empresa i Ocupació, de manera coincident amb la del Consell Català de la Formació Professional.
 

Comissió directora
Està formada per representants del Departament d'Empresa i Ocupació i del Departament d'Ensenyament, d'organitzacions empresarials, d'organitzacions sindicals, del Consell de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació i d'associacions representatives del món local.
Correspon a la Comissió Directora, com a òrgan decisori:

 • definir les línies generals d'actuació de l'ICQP i
 • definir criteris per a l'establiment dels objectius i plans de treball de l'ICQP i avaluar-ne l'actuació.

 

Direcció tècnica
Al capdavant de l'ICQP hi ha un/a director/a tècnic/a que depèn de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament.


Àrees d'actuació

Àrea de qualificacions 

 • Dirigir estudis de prospectiva sobre característiques de les professions i ocupacions emergents i l'evolució de les existents.
 • Identificar, sectorialment i per nivells de qualificació, les competències professionals en l'àmbit de Catalunya.
 • Elaborar i actualitzar el catàleg de qualificacions professionals a Catalunya.
 • Establir els procediments per a l'obtensió de les qualificacions professionals i llur relació amb els títols i els certificats de professionalitat,

 

Àrea de formació

 • Elaborar i actualitzar el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.
 • Establir els procediments per transferir l'informació del Catàleg cap als catàlegs de títols i certificats de professionalitat.
 • Elaborar les especificacions d'avaluació de les competències i capacitats.
 • Realitzar l'anàlisi i proposta de convalidacions i correspondències entre la formació professional específica, l'ocupacional, la contínua i l'experiència laboral.

 

Àrea d' acreditació de la competència

 • Definir i desenvolupar el procediment general per a l'avaluació de la competència professional.
 • Homologar i autoritzar els centres, entitats i institucions que puguin avaluar les competències professionals.
 • Elaborar i registrar les certificacions de les competències professionals.

 

Normativa

Data d'actualització: 13.06.2014