Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Serveis i Productes  > Catàlegs de Qualificacions Professionals i Modular Integrat d'FP
 

Catàlegs de Qualificacions Professionals i Modular Integrat d’FP

El Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya és el referent estandarditzat de competències amb significació a Catalunya.


El Catàleg modular integrat de formació professional és el referent estandarditzat per al disseny i oferta de les diferents accions formatives de formació professional.

El Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional són els referents per a la formació professional inicial, sens perjudici dels altres efectes que puguin tenir, d’acord amb la normativa vigent. Així mateix, possibiliten dotar de coherència les accions de formació i de certificació de competències, i permeten establir la correspondència entre si i facilitant l’establiment d’itineraris personalitzats que ajudin les persones a capitalitzar els coneixements adquirits per diferents mitjans en el procés de formació al llarg de la vida, així com afavorir la mobilitat i transparència de les qualificacions en la Unió Europea.

El Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya genera utilitats de caràcter individual atès que permet a les persones demostrar les seves competències professionals en relació amb aquest Catàleg.

Pel que fa a les utilitats col·lectives d’aquest Catàleg, cal esmentar:

  • la seva incidència en la gestió dels recursos humans de les empreses: selecció, promoció, formació, incentivació, recerca de personal qualificat, i en la potencialitat d’incorporar elements del Catàleg en els processos de negociació col·lectiva.
  • Pot ajudar a millorar l’aplicació de polítiques actives com són l’orientació professional, la formació professional i la intermediació laboral, en tant que pot contribuir a conèixer millor l’estructura del mercat de treball, les competències professionals dels demandants d’ocupació i les competències requerides en les ofertes de treball.

El Catàleg de qualificacions professionals, d’acord amb la realitat més propera, s’elabora a Catalunya i incorpora noves qualificacions. Es respecten tots els elements bàsics que defineixen les qualificacions i, s’afegeix, quan és oportú, un grau de concreció més detallat que fa que les qualificacions del Catàleg estatal s’adeqüin a les necessitats territorials i sectorials del sistema productiu català, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, i especialment l’article 13.

El Catàleg s’actualitza periòdicament seguint l’evolució de les realitzacions professionals requerides en el treball.

 

El Catàleg modular integrat de formació professional és el referent de la formació. Conté els mòduls formatius associats a les unitats de competència de les qualificacions amb rellevància a Catalunya.

El Catàleg s’elabora a partir de l’adaptació dels mòduls formatius del Catàleg estatal de qualificacions professionals i de la creació d’altres mòduls. El Catàleg s’actualitza d’acord amb l’evolució de les qualificacions.

 


Accés al Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i al Catàleg Modular Integrat de Formació Professional

Aquests catàlegs s’estructuren per nivells de qualificació i famílies professionals.

La consulta dels Catàlegs es pot fer per qualificacions, unitats de competència i mòduls formatius. En qualsevol dels casos cal triar primer la família professional, seleccionar l’àrea professional i cercar.

El resultat de la cerca s’organitza per nivells i alfabèticament. A l’extrem dret de cada resultat es mostra una icona que permet accedir al document detallat. La navegació sobre els resultats de la cerca permet veure totes les relacions entre qualificacions, unitats de competència i mòduls formatius.

 

Les qualificacions actualitzades estan en tramitació al DOGC.

Per consultar el catàleg complet i actualitzat, accediu al menú de l’esquerra: actuacions/àrea de qualificacions o cliqueu en el següent enllaç


Data d'actualització: 06.08.2015